Se till att få ner bilarna i garaget

Jag bor på Tönsbergsgatan i Husby där parkeringskulturen är under all kritik. Det blir färre och färre bilar i p-garagen och fler och fler på gatan och gårdar. Det är med livet som insats man går ner till garaget. Det är inte längre möjligt att med bil mötas på Tönsbergsgatan. Vissa parkerar även i svängen och det innebär att bilen i vissa fall står till hälften ut i gatan. Trafiksäkert? Inte en chans.

När man nämner detta för fastighetsvärden får man alltid samma svar: det är kommunens sak. Det vet jag, men som förvaltare av dessa bostäder borde man vara mer intresserad av att få in bilarna i garagen.

Om alla ägare och förvaltare gör gemensam sak är chansen större att det blir ändring. Jag tycker det är ett hån mot oss som betalar för garageplast att det inte görs något.

Jag försöker verka för att barnens lekutrymme ska bli så säkert som möjligt. Med dagens biltrafik och parkeringar på gårdarna är det stor risk att barn, eller för all del vuxna ska bli skadade.

Om man någon gång påpekar det olämpliga att i tid och otid köra in på gårdarna får man alltid höra att man är en ”jävla kärring”. Jag och fler med mig vill ha bilfria gårdar och en fungerande parkeringsövervakning.

Varför ska man köra in på gården och där stå på tomgång och gärna tuta för att man hämtar någon? Varför måste man parkera på gården när man är hemma på lunch?

I detta fall är jag

en jävla kärring