Segergren kastar sten i glashus

Angående notisen ”Politiker kallar SL för Fort Knox” den 23 juni:

Sofia Segergren (C) ondgör sig över svårigheter att nå fram och kunna kommunicera med SL.

Ironiskt nog har vi kommun­invånare på Blekingevägen samma problem med kommunen avseende kommunikation beträffande bygget av tillfälliga baracker (ska stå till 2019) för Ormstaskolan. Våra synpunkter beaktas inte, utan förberedelserna för bygget börjar en vecka innan remisstiden går ut.

När vi frågar om alternativa platser har utretts, får vi till svar att detta är bästa platsen. Vi får inte ta del av den utredning som eventuellt gjorts.

Vi var intresserade av mer information, men ”Fort Knox” var stängt. Torsdagen den 25 juni var räddningstjänsten här och inspekterade alternativa vägar till våra hus, då Blekingevägen ska stängas av, eftersom en lyftkran ska ställas upp på gatan.

Från ”Fort Knox” har ingen information gått ut till oss boende. Snacka om att kasta sten i glashus.

Besviken kommuninvånare