Segregerade badtider hör till det förgångna

Insändarskribenten menar att könssegregering i simhallen leder till sämre jämställdhet i samhället.
Insändarskribenten menar att könssegregering i simhallen leder till sämre jämställdhet i samhället.

I början av förra seklet rådde en utbredd könssegregering i Sverige. Kvinnor hölls borta från ett stort antal sammanhang, och när de ändå visade sig i offentligheten skulle de skyla armar och ben, bära hatt eller huckle och så vidare.

Men under årens lopp förändrades attityder och normer, och det ovannämnda har nu länge hört till en svunnen tid.

Dessvärre gör sig sådant nu påmint igen, exempelvis i form av ”kvinnobad” i Torvalla simhall, enligt artikel Mitt i Haninge den 19 maj.

”Inom islam är vi många som anser att vi ska försöka undvika blandning inne i simhallen när flickorna nått en viss ålder”, säger medarrangören Amal Mohamed. Men det är väl inget argument? Varför ska man undvika det?

De flesta muslimska kvinnor förefaller inte heller ha några problem med integrerade bad, så det kan inte ha direkt med islam att göra.

I stället torde det handla om ålderdomliga värderingar från vissa nyanländas gamla hemländer, och de värderingarna ska vi inte bejaka utan motarbeta.

Var tidigare generationers kamp mot könssegregering och för jämställdhet annars så lite värd? Då gör man också det felaktiga antagandet att människor inte kan ändra sig och att kulturer är oföränderliga över tiden. ”Jämställdhet kan man ägna sig åt på andra ställen än i badhuset”, säger Amal Mohamed vidare. Men varför inte också där? Det går snarare en röd tråd mellan könssegregering och brist på jämställdhet. Eller utmärker sig ”kvinnobadets” besökare för särskilt jämställda liv?

Att simkunnigheten bland unga sjunker är förvisso ett stort problem, men lösningen består inte i ökad segregation utan i bekämpande av otidsenliga värderingar hos vissa föräldrar, oavsett deras bakgrund, och krav på barnens närvaro vid den simundervisning som tillhandahålls.

Vi har skolplikt i Sverige, och det ankommer inte på föräldrarna att hålla barnen hemma för att undgå vissa lektioner. Låt oss därför hoppas att de segregerade badtiderna går i retur till det förgångna.

Pelle

Det går snarare en röd tråd mellan könssegregering och brist på jämställdhet.