”Semester är tydligen något som gamla i Sollentuna inte behöver”

Äldre.
Hemtjänsten gör sitt bästa, "men jag frågar mig om dessa hittills 15 personer skulle kunna ta hela ansvaret för en person de inte känner".
Gunilla Eguinoa är anhörigvårdare åt sin 93-åriga man. Tidigare hade de växelvård med en vecka per månad på korttidsboende men det drogs in med motiveringen att punktinsatser av hemtjänst skulle räcka, berättar hon i en insändare.

I tre år har jag varit anhörigvårdare till min man, 93 år. Själv är jag 84.

I åtta månader hade vi växelvård med en vecka per månad på korttidsboende. En bra lösning då jag kunde återhämta mig och min man fick bra tillsyn och omväxling. Men det drogs in med motivering att punktinsatser av hemtjänst skulle räcka.

Min man har flera diagnoser, bland annat en neurologisk sjukdom som gör det svårt att gå. Han har ofta yrsel och otaliga gånger har han åkt in akut med ambulans, till exempel med 25 i puls då han fick pacemaker. I juni fann jag honom sittande medvetslös. Efter hjärt-lungräddning åkte han ambulans till sjukhus.

Nu har vi hemtjänst tre gånger per dag. De gör sitt bästa, men jag frågar mig om dessa hittills 15 personer skulle kunna ta hela ansvaret för en person de inte känner.

Jag tvingades säga nej till en veckas målarkurs som jag glatt mig mycket åt. Inte ens begäran om korttidsboende den veckan beviljades! Semester är tydligen något som gamla människor i Sollentuna inte behöver.

Gunilla Eguinoa, skattebetalare och
 Sollentunabo sedan 1970