”Bara seriösa aktörer ska få ta över bostäder”

andrahandshyra i stockholm genre
Stockholms stad ska bara sälja till seriösa aktörer, menar ansvarig politiker.
Ansvarig politiker för bostadsfrågan i Stockholms stad ger svar på tal.

Replik på insändare:

”Så skyddar ni er mot renovräkning”

Som bostads- och fastighetsborgarråd har jag förklarat att Stockholms stad behöver ha den här möjligheten för att ekonomiskt kunna möjliggöra viktiga investeringar i både nyproduktion och renoveringar för stockholmarna.

Om det blir aktuellt för en kommunal bostadsfastighet, kommer det att ske till långsiktiga och välrenommerade bostadsbolag, där vi också säkerställer att det kommer fortsätta vara hyresrätter under överskådlig tid.

Jag delar alltså Lisas oro kring oseriösa företag. Staden ska försäkra sig om att eventuella avyttringar enbart sker till seriösa och långsiktiga aktörer. Detta är någonting som genomförs löpande runt om i landets olika kommuner samt av olika politiska majoriteter. Det vore oansvarigt att utesluta detta, om vi befinner oss i ett läge där Stockholms stad behöver medel för nödvändiga investeringar framöver.

Stadens villkor för en eventuell avyttring är alltså att bostäderna fortsatt ska vara hyresrätter under överskådlig tid. Jag har självklart heller ingenting emot att boende äger sin fastighet i form av kooperativ hyresrättsförening, något som jag också kommenterat i media.

Det fenomen som Lisa belyser, renovräkningar, är något som jag vänder mig starkt emot. I Stockholm ska alla hyresgäster känna sig trygga och delaktiga i sitt boende. Det är därför vi ger hyresgästerna i allmännyttan större självbestämmande så att de kan påverka graden av standardhöjning i samband med upprustning utifrån sina enskilda behov. För att fler människor ska kunna välja sitt boende måste vi öka byggtakten och mångfalden av boendeformer, möjliggöra för ombildningar i ytterstaden där hyresrätter är dominerande och öka tryggheten så att människor inte tvingas flytta.

Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd