Servicehusen är bra för de äldre

Vi i Folkpartiet liberalerna anser att servicehusen måste värnas. Enligt forskning från Äldre­centrum i Stockholms län lever äldre som får flytta till servicehus längre och kommer till vård- och omsorgsboende senare än äldre som bor kvar hemma.

Det gäller inte minst i Hässelby-Vällingby, där många äldre bor i trevåningshus utan hiss. Den ensamhet och brist på rörlighet som detta för med sig bidrar till ett snabbare och sjukligare åldrande. Folkpartiet har sett till att rädda kvar servicehuset Skolörten i stadsdelen och arbetar för att servicehuset ska få en behövlig renovering.

Trots fördelarna har servicehusen under en längre tid gradvis avvecklats. Anledningen är att det finns tomma lägenheter och att Arbetsmiljöverket har haft synpunkter på lokalerna. Men de tomma platserna beror inte på att efterfrågan saknas.

I årets budget för Stockholm stad har Folkpartiet fått igenom att ålder och ensamhet ska spela större roll vid biståndsbedömningen. Detta kommer att möjliggöra för fler att få komma till servicehus. Det tjänar både de äldre och samhället på.

Helen Jäderlund Eckardt (FP) gruppledare i Hässelby-­Vällingby stadsdelsnämnd