Seth diskuterar anonymitet i stället för att ge svar på tal

Svar på insändaren ”Stå för er kritik” den 15 januari och ”Anonymiteten är ett skydd, Irène Huss” den 29 januari:

Jag tror inte att Irène Seth (M)är någon slags gangster som ska anställa någon för att trakassera dem som pratar emot henne. Jag har skrivit ett par brev till henne där jag kanske har uttryckt mig lite eller mycket hårt och skrivit under med mitt namn. Än så länge har jag inte mött något råskinn anställd av Irène Seth.

Jag tror helt enkelt att Irène Seth använder diskussionen om insändarskribenternas anonymitet för att skippa svara på frågorna. Jag har frågat henne om väl specifika problem som finns i vår kommun och hennes svar har bestått av att bejlaga mina åsikter. Ingen lösning, inget riktigt svar.

Vet ni vad? Jag tror att vår fullmäktige håller på att leka affärsman med våra pengar och saknar någon planering.

Vi måste kräva detaljerad upplysning från kommunens styrelse. Kom ihåg att de jobbar för oss!

Carlos Fernández Ortega