Sex punkter för en schysst etablering av flyktingar

Så ska de nyanlända som flyttar till stadsdelen tas emot.

Det här är en debattartikel från majoriteten i stadsdelsnämnden.

Inom kort kommer 600-700 flyktingar att flytta till oss i Enskede-Årsta-Vantör för att bland annat bo i modullägenheter. Vi tror att flyktingarna som kommer hit vill att det ställs krav på dem. Men med helt andra förutsättningar jämfört med oss som är uppvuxna här behöver samhället ge dem verktyg för en bra start. Vi röd-grön-rosa i stadsdelsnämnden tror att de tre nycklarna till en bra etablering är; jobb, språk och egen bostad. Stadsdelen svarar egentligen inte för dessa tre punkter, utan det sköts genom Arbetsförmedlingen, SFI, och stadens etableringsenhet. Men vi tänker inte sitta still för det. Stadsdelen har redan kontaktat föreningar, trossamfund, idrottsklubbar och andra delar av civila samhället för att förbereda mötet mellan de i dag boende och de kommande grannarna. Vi har nyligen även beslutat om sex ytterligare åtgärder för det kommande året:

1) Ingen ungdom sysslolös! Varje ensamkommande flyktingbarn eller ungdom som är sysslolöst ska matchas ihop med stadsdelens jobb- och studiecoacher.

2) Sommarjobbet skapar den där viktiga första raden på CV:t! Vi behöver rikta information om stadsdelens nära tusen feriejobb så att även de nyanlända ungdomarna känner till den fantastiska möjligheten att få sin första arbetslivserfarenhet.

3) Barn utvecklas bäst på förskola! Med barn på förskola får bägge föräldrar också möjlighet att jobba. Därför ska alla nyanlända barnfamiljer vid ett personligt möte informeras om fördelarna med förskola och vilka som finns i området.

4) En aktiv fritid borgar för integration! Nyanlända, i första hand barnfamiljer och ungdomar, ska vid ett personligt möte informeras om såväl den kommunala fritidsverksamheten, däribland ungdomsgårdarna och Kulturskolan, samt övrig idrott- och föreningsverksamhet i området. Efter mötet ska vi hjälpa till att förmedla kontakt mellan sådana föreningar och familjerna.

5) Föreningsbidrag för integration. Stadsdelsförvaltningen ska under det kommande året ha en särskild medarbetare som kan hjälpa det civila samhällets arbete med nyanlända. Även föreningar som arbetar för att ordna aktiviteter för att integrera nyanlända i samhället ska kunna söka föreningsbidrag under 2016.

6) Hajja Sverige! Ja, de som kommer har en annan bakgrund som ofta inte gett dem samma möjligheter till utbildning, och om de ska få en schysst chans på arbetsmarknaden, skolan och samhället i stort behöver de känna till sina och andras mänskliga rättigheter; däribland synen på jämställdhet, yttrandefrihet och religionsfrihet. Vi ska därför undersöka om, och i så fall hur vi kan hjälpa till med en sådan utbildning för nyanlända

Ni har varit tydliga mot oss med att vi behöver jobba bättre än tidigare med flyktingarnas etablering. Nu, redan innan de kommer så påbörjar vi det arbetet. Vi hoppas att vårt lokala arbete kommer komplettera samhällets övriga etableringsåtgärder på ett bra sätt. Vi tror också att det kommer bidra till trygghet i våra områden. Trygghet både för oss som bott här länge och för de som kommer hit. Så bygger vi ett Stockholm för alla.

Ulf Walther, (S), ordförande

Roger Orwén, (MP)

Lars Sterneby, (V)

Lisa Palm (Fi)

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd