”Sexualbrotten måste prioriteras”

Brott, rättegång, sexualbrott
Sexualbrotten måste lyftas upp och få högre prioritet, menar debattörerna.
Centerkvinnorna reagerar starkt på att sexualbrott nedprioriteras, skriver debattörerna.

Det finns en rad brister i utredningen av våldtäkter och andra sexualbrott. I den nyligen publicerade tillsynsrapporten från Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten slås fast att våldtäktsutredningar läggs ner, trots att det i många fall finns fler möjliga åtgärder som skulle kunna leda arbetet framåt. Det uppmärksammades nyligen i SVT:s ”Uppdrag Granskning”.

Reagerar starkt

Centerkvinnorna reagerar starkt på att sexualbrott nedprioriteras. Inte ens en av tio anmälda våldtäkter mot kvinnor över 15 år leder till åtal. I ett flertal granskade ärenden påvisas bristande dokumentation av skador, att brottsoffret inte har haft ett målsägarbiträde vid förhör, att foto­dokumentation inte har gjorts på brottsplatsen och att handläggningstiderna är långa. En utdragen handläggningsprocess påverkar brottsoffret och vi vet att det leder till att möjligheten att klara upp brottet minskar. Men den kanske allvarligaste bristen är att den misstänkte gärningsmannen i 30 procent av fallen inte förhörs, trots att det hade kunnat leda utredningen framåt. Det står även i strid med Åklagarmyndighetens rekommendationer för utredning av sexualbrott.

Sätts i relation till morutredningar

De brister som uppmärksammats visar tydligt att sexualbrotten måste prioriteras högre. Inom polisen är det samma personalkategori som utreder mord och våldtäktsbrott, vilket medför att sexualbrotten sätts i relation till mordutredningar.

Vi i Centerkvinnorna förväntar oss att justitieministern agerar kraftfullt mot de påvisade bristerna. Sexualbrotten måste få högre prioritet. Vi vill att straffvärdet för sexualbrott skärps, framför allt för våldtäkt. Våldtäkt ska inte kunna rubriceras som ett mindre grovt brott och alla inom rättsväsendet måste få förstärkt utbildning om sexualbrott. Dessa åtgärder behövs för att stärka signalvärdet för sexualbrott och i förlängningen skydda kvinnor från att bli utsatta.

Sofia Jarl, Förbundsordf, Centerkvinnorna

Anna Lasses, Centerkvinnorna Stockholms län

Christina Riddebäck (C), Ledamot Trygghetsrådet