”Den nya schemaläggningen riskerar skapa frustration och ilska”

Skribenten tycker att Haninges äldreförvaltning måste tänka om.
Skribenten tycker att Haninges äldreförvaltning måste tänka om.
Rosé-Marie Geijer, tidigare chef inom Haninges äldreförvaltning, skriver att Haninges äldreförvaltning måste värna om medarbetarna.

Arbetade 1998–2018 i olika chefsbefattningar på äldreförvaltningen, tills jag gick i pension.

Ser det som en ynnest att få ha varit delaktig i att utveckla verksamheten till att vara väl ansedd med att bedriva en god äldreomsorg med en stark värdegrund med omtanke, ödmjukhet och engagemang.

I dag möter jag så många seniorer och anställda som är oroliga.

Vad vill förvaltningen? Hur kommuniceras det ut? Många vittnar om att det blivit tyst

Rosé-Marie Geijer, tidigare chef inom Haninges äldreförvaltning

De vittnar om händelser som visar på okunskap och svagt ledarskap på central nivå.

Det tar lång tid att bygga upp en fungerande verksamhet, men går tyvärr väldigt fort att rasera.

Vad vill förvaltningen? Hur kommuniceras det ut? Många vittnar om att det blivit tyst.

Det behövs framöver många nya duktiga medarbetare för att klara av det kommunen är ålagd att göra.

Ska man då inte värna om de medarbetare man har?

Att schemalägga personal 8–20 på helger är att gå tillbaka många år i utvecklingen.

Att ifrågasätta kravmärkt yrkesroll är att sänka kvalitetssäkringen på personalen. Att ej ha dialog ut i organisationen skapar grogrund för otrygghet och ryktesspridning.

Sjuksköterskorna har en nyckelroll och konkurrensen om dem hårdnar

Rosé-Marie Geijer, tidigare chef inom Haninges äldreförvaltning

Verksamhetsförändringar ska ske efter dialog och delaktighet annars skapas frustration och ilska i alla led.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen ändrades stick i stäv mot hur många andra kommuner gör.

Sjuksköterskorna har en nyckelroll och konkurrensen om dem hårdnar.

Hur säkerställa att alla får del av de många kompetenser som krävs?

Ska äldreförvaltningen kunna förverkliga de politiska målen för en god äldreomsorg krävs rätt kompetens och förmåga hos dem som leder arbetet på central nivå.

Rosé-Marie Geijer