Siffror stjäl fokus från de fattiga barnen

Uppdrag Gransknings program om barnfattigdom gjorde oss bedrövade. Organisationer har valt att överdriva eller feltolka de villkor som svenska barn lever under. Det försvårar för oss som seriöst vill diskutera frågan och ger bränsle åt de som hävdar att fattiga barn inte finns i Sverige.

Vi vet att det finns barn som växer upp i familjer med små eller inga ekonomiska marginaler. Begreppet barnfattigdom beskriver situationen väl, men har tyvärr exploaterats av vänsterpartister och socialdemokrater. Av politiska skäl har man velat framställa Sverige som ett fruktansvärt land att växa upp i. Sanningen är att den absoluta barnfattigdomen har halverats sedan slutet av 90-talet.

Flera rapporter använder metoder som inte är relevanta – med risk för att ta fokus från de verkliga problemen. Ekot presenterade en undersökning där man tittade på den relativa barnfattigdomen i alla kommuner. När fler personer i Norrbotten kom i arbete menade man att barnfattigdomen ökade, eftersom ”inkomstgolvet” – i regel socialbidragsnormen – inte ökade i samma omfattning som lönerna. Om däremot arbetslösheten och lönerna legat stilla så hade den relativa barnfattigdomen varit stabil.

Skeva mätmetoder och tolkningar stjäl fokus från de allra mest utsatta, de barn som lever i absolut fattigdom, vilket måste vara det väsentliga måttet på fattig­dom. Måttet används också i Rädda Barnens årliga barn­fattig­domsrapport som ger en god indikation på att Sverige är framgångsrikt i att ge familjer bättre ekonomi. Alla barn ska leva tryggt oavsett familjens inkomst.

Vi beklagar att debatten om barnfattigdom förvillas av siffer­exerciser i stället för att ta tag i det verkliga problemet. Att plocka politiska poäng genom statistiskt trixande gagnar möjligen media och opposition. De som växer upp med kärva ekonomiska förhållanden förtjänar att vi tar deras situation på allvar.

Anders W Jonsson (C)

ordförande i riksdagens social­utskott, Centerpartiets vice partiledare och barnläkare.

Annica Nordgren (C)

kommunalråd i Täby

Debatten om olika sätt att räkna gynnar inte barnen som lever under kärva förhållanden, enligt två centerpartister.

Av politiska skäl har man velat framställa Sverige som ett fruktansvärt land att växa upp i.