Självklart är torget till för alla invånare

Svar på insändaren ”Ta hänsyn till äldre vid Hökarängstorget” den 16 september:

Stockholmshem och Farsta Stadsdelsnämnd har arbetat för ett attraktivare Hökarängen. Många olika åtgärder har skett. Vi har fått positiva reaktioner på dessa. Vi är även själva mycket positiva till de satsningar som skett.

Det är många olika intressen och människor som möts i ett sådant utvecklingsarbete. Självklart är torget till för alla invånare och besökare. Vi ska visa hänsyn så att vi inte stör varandra. Vi förstår att några invånare kan upplevas som störande. Vi förstår att ljuden från en dansbana kan upplevas som störande, dock är dansmöjligheterna positiva för deltagarna. Det har varit dans vid åtta torsdagar under sommaren mellan klockan 18 och 20.

Vi har gett stadsdelsförvaltningen i uppdrag att undersöka tillstånden för kiosken och utsmyckningen av torget. Vi kommer att ta upp frågan om polisens närvaro och störningarna vid Farstas Brottsförebyggande råds nästa möte i början av oktober.

Lars Jilmstad (M)

Gunnar Sandell (S)

avgående och tillträdande

ordförande Farsta

stadsdelsnämnd