Självklart med Pride på Hälsans ö

Årets Pridefestival har varit och vi är stolta över att Lidingö deltog med regnbågsflaggan hissad. Den markerar att samhället ska vara öppet, tolerant och respektfullt mot alla människor, oavsett sexuell identitet och läggning.

Sverige har kommit längre än många andra länder, men även här krävs ett fortsatt arbete för lika rättigheter. HBTQ-personer drabbas fortfarande av fördomar, diskriminering och hot.

All kärlek är bra kärlek, men bara medmänniskor kan skapa trygghet för alla att våga vara sig själva.

En förståelse för HBTQ-frågor ska vara självklar på ”Hälsans ö”.

Anna Stenson Thomas Bengtsson Miljöpartiet de gröna