Min lokala hjälte

Sjukvården behöver ett nytt ledarskap

Under våren har det kommit oroande rapporter om sjukvården i Stockholms läns landsting. Den aktuella sjukvårdskrisen symboliseras av överbeläggningar, underbemanning av sjukvårdspersonal, inställda operationer, vårdavdelningar som stängts och av kaos på akutmottagningarna. Till detta ska läggas allvarlig kritik mot hur vårdvalssystemet tillämpas, att vårdcentraler säljs ut till underpriser och sänkta kvalitetskrav i bland annat ambulanssjukvården.

Ansvaret för sjukvården i Stockholms län ligger tungt på moderaterna, ytterst på landstingsråden Filippa Reinfeldt och Torbjörn Rosdahl. Moderaterna och deras stödpartier har styrt landstinget i över sex år. Konkurrensutsättningar, utförsäljningar och affärsmässighet har satts framför god tillgänglighet och gott bemötande av patienterna. Deras politik äventyrar patientsäkerheten och tilltron till sjukvården. Sjukvården behöver ett nytt kompetent och ansvarstagande ledarskap som tar ställning för en jämlik, jämställd och rättvis sjukvård.

Den svenska sjukvården rankas i dag mycket högt i internationella jämförelser när det gäller medicinsk kvalitet. Ska svensk hälso- och sjukvård kunna behålla den toppositionen måste den ha tillgång till den allra senaste kunskapen, professionella medarbetare, de mest avancerade behandlingsmetoderna, teknik och läke­medel för att kunna bota, lindra och förebygga sjukdomar och ohälsa. Forskning och utveckling måste vara en central och integrerad del i svensk hälso- och sjukvård så att ny kunskap snabbt når ut och används i vården och kommer ­patienten till del.

För oss socialdemokrater är det självklart att hälso- och sjukvården ska styras demokratiskt och finansieras gemensamt och solidariskt. Det krävs ett tydligt politiskt ledarskap för att prioritera vården för de sjukaste och sköraste. Det ansvaret tar inte moderaterna.

Alla stockholmare ska ha rätt till sjukvård på lika villkor. Det är enbart den enskildes vårdbehov som ska avgöra vilken vård han eller hon ska få.

Freddie Lundqvist (S)

Swapna Sharma (S)

Under moderaternas styre har utförsäljningar och konkurrens gått före god tillgänglighet, skriver två socialdemokrater.arkivbild

Det krävs ett tydligt politiskt ledarskap för att prioritera vården för de sjukaste och sköraste. Det ansvaret tar inte moderaterna.