Ska farlig kurva bli ännu farligare?

Västerled är en av Brommas hårdast trafikerade gator. Hastighetsgränsen hålls sällan. Värst är det mellan Alléparken och Västerledstorget. Kurvan vid Radhusallén är svårt skymd och det är förenat med livsfara att korsa Västerled här. Inget övergångsställe finns i närheten!

Ett fåtal uppställningsplatser för bilar finns, men är alltid upptagna, vilket medför att kunder till blomsteraffären tvingas parkera regelvidrigt.

Nu ryktas det att fastigheten Västerled 8 också ska begåvas med en kombinerad brödbutik/kafé i stället för den klassiska frisörsalongen. Man ska satsa på bilburna kunder. Detta är helt huvudlöst mot bakgrunden att trafiksituationen redan är oacceptabel. Sämre placering kan man inte tänka sig. Detta måste stoppas!

För övrigt finns redan en motsvarande bröd- och kaféverksamhet vid Västerled 4. Det räcker.

Orolig granne