Ska jag ge upp och gå på höger sida vid Årstaviken?

gångbana-frågetecken
Skribenten använder dagligen gång- och cykelbanan vid Årstavikens norra strand.
Sedan den 15 oktober gäller att fotgängare ska hålla till vänster i färdriktningen på gemensam gång- och cykelbana.
Ska jag ge upp och gå på höger sida?, frågar sig insändarskribenten.

Motivet till regeringsbeslutet är att cyklisterna kör på höger sida, och då förutsätts det vara säkrare att de gående möter dem längs samma vägkant.

Jag använder dagligen den gemensamma gång- och cykelbanan vid Årsta-vikens norra strand. Ganska motvilligt tvingade jag mig över till vänster sida efter att ha läst om beslutet i lokalpressen.

Men nästan ett halvår senare- kan jag konstatera att vi inte är många som har tagit till oss de nya reglerna.

En förkrossande majoritet av de gående föredrar fortfarande att hålla till höger. Jag tror faktiskt att det är fler som väljer att gå mitt i vägbanan än som håller till vänster.

Nu börjar jag tröttna på att mötas av sura blickar och irriterade utrop när jag möter gående som uppenbarligen tycker att det är majoriteten som bestämmer genom att rösta med fötterna.

Den nyordning som skulle leda till större säkerhet har i stället resulterat i värre röra än före beslutet.

Jag skickade för ett par veckor sedan en fråga till trafikkontoret och undrade om man inte kunde sätta upp några skyltar vid Årstaviken som vänligen uppmanar de gående att hålla till vänster.

Svaret blev: ”Det är alla trafikanters skyldighet att ta reda på vilka regler som gäller på den plats som de trafikerar. Trafikkontoret har inga planer på att sätta upp upplysningsskyltar om den nya bestämmelsen, dock kan en kampanj bli aktuell.”

Myndigheterna verkar alltså nöjda med att det nu finns en regel, även om den inte haft någon effekt.

Nu funderar jag på om jag ska ge upp och krypa tillbaka till höger sida, i väntan på en framtida kampanj som kanske aldrig blir verklighet.

Janne C