Ska jag straffas dubbelt?

Svar på insändaren ”Avskaffa barnbidraget för höginkomsttagare” den 27 augusti:

Jag undrar hur ni tänker. Varför skulle inte en höginkomsttagare ha samma rätt till barnbidrag som en låginkomsttagare? Eller är det så att ni menar en lågskattebetalare?

Som höginkomsttagare är jag även högskattebetalare. Med 52 procent i marginalskatt bidrar jag faktiskt med mer än dubbelt så mycket i skatteinbetalning än motsvarande låginkomstagare.

Ska jag, som studerat och jobbat mig upp, straffas dubbelt? Räcker det inte med min redan höga skatt? Tänk till och tänk om!

Palle