Ska rötägg få ta över biblioteken?

Häromåret besökte jag biblioteket i Hässelby villastad för första och enda gången, med anledning av ett program om Dan Andersson. Föga anade jag att det skulle bli en väldigt olustig upplevelse, eftersom det fina programmet förstördes av slynglar som störde. Först nu har detta uppmärksammats på allvar, sedan det under våren förvärrats.

Detta bibliotek har nyligen fått ändra sina öppettider efter att ha plågats av stökiga gäng.

I incidentrapporter, skrivna av biblioteksanställda, beskrivs nära 500 fall av våld, stölder och ”stök” på bibliotek i Stockholmsområdet de senaste två och ett halvt åren.

Det är anmärkningsvärt att flera högre chefer avfärdar detta stora problem, och tycks anse att tystnad på bibliotek är något suspekt och reaktionärt. Att vissa bibliotek utsätts för slynglars beteende är ett tydligt tecken på att det gått alltför långt med samhällets förfall.

Fram till för några år sedan var alla bibliotek fridfulla platser där man kunde räkna med att vistas i tystnad och trygghet. Nu har lugnet i många bibliotek bytts ut mot terror som personal och besökare får lida av.

Är det rimligt att vi ska ha det på detta vis?

Henrik Scheutz