Ska våra 10-åringar gå till fritids i mörkret?

Ännu en överraskning för oss föräldrar med elever som börjar fyran efter sommaren: Alla barn i Skogås ska gå på samma fritids – på Club4U på Skogåsskolan. En stor satsning på våra barn, sägs det.

Men många elever från Mörtvik och Edboskolan bor långt ifrån Skogåsskolan och det blir mörkt vid 15–16-tiden på vinterhalvåret. Det geografiska läget är viktigt, eleverna ska inte behöva korsa vägar eller gå igenom centrum på vägen hem.

Och varför har inte vi föräldrar fått möjlighet att säga vårt? Och informationen kommer via ett brev, inget informationsmöte som jag i alla fall hade önskat. Den information vi föräldrar har fått är knapphändig och lämnar fler frågor än svar.

Hur ska barnen gå till fritids från skolan? Hur många fritidspedagoger följer med från varje skola? Heltidspedagoger eller delstidspedagoger? Vad kommer Club4U att erbjuda våra barn?

Våra barn går på Edboskolan, den skola vi valt. Tryggheten var att skolan erbjuder fritids upp till femman och att den verksamheten bedrevs i skolan, vilket vi vägde in i valet av skola.

I våras var jag som utvald och talade med Skolinspektionen om Edboskolans fritidsverksamhet. Jag hade då inte fått information om att fritidsverksamheten för min son ska tas bort helt. Jag berömde skolan för att de även satsar på ett bra fritids för fyror och femmor så att dessa har någonstans att ta vägen efter skoltid. Känner mig i dag lite lurad.

Fritidsverksamheten för årskurs 0–3 i Edboskolan är väl genomtänkt med bra fritidspedagoger, så vi hade hoppats på att det skulle fortsätta i samma anda för våra blivande fyror.

Vi vill inte att Edboskolan ska stänga sin fritidsverksamhet för fyror och femmor. Många föräldrar planerar nu att avstå fritidsverksamheten för sina barn som börjar fyran. Är det målet för satsningen från Huddinge kommun?