Skälsätra behöver buss i rusningstid

Det är glädjande att Tyresö kommun tillsammans med SL äntligen väljer att försöka trafikera Skälsätra i Trollbäcken med kollektivtrafik. Det har saknats ett alternativ till bilen i flera år och nu i augusti kommer småbussar till området (Enligt kommunens bilaga som medföljde Mitt i Tyresö den 26 maj).

Att människor åker kollektivt är bra både för miljön och ekonomin. Det kollektiva resandet ska uppmuntras och vara ett attraktivt alternativ för att bla annat åka till och från arbetet eller skolan.

Beklagligt nog kommer den planerade bussen i Skälsätra att trafikera området endast under dagtid och inte i rusningstid då behovet är som störst.

Barn och ungdomar kommer inte att kunna åka till och från skolan och för arbetspendlare blir det inte något alternativ till bilen. Förmodligen kommer bussen bara att kunna nyttjas av ett fåtal personer om den trafikerar området enligt den nuvarande planen. Försöket ska utvärderas för att se om det finns något behov av buss och det kommer med största sannolikhet att bli missvisande eftersom antalet möjliga resenärer är betydligt färre under dagtid.

Boende i Skälsätra, och andra som vill till och från området, borde få en möjlighet till ett kollektivt och hållbart resande på tider som är attraktiva. Att erbjuda bussar även under rusningstid torde egentligen vara en självklarhet om försöket med buss ska ha en möjlighet att falla väl ut.