Skänk pengar dit det hjälper

Svar på insändarna ”Det är inte dina pengar vi ger bort” och ”Jag är naiv – och mår bra” den 13 augusti:

Vi får väl då tacka ”En liten gud” och ”Arja” för att staden invaderas av allt fler tiggare. Dessa två insändare har ett eget behov att tillgodose för att de ska känna sig godhjärtade och att de måste visa en empati utöver det vanliga.

Konsekvensen av ett sådant överdrivet medlidande och dövande av dåligt samvete blir nämligen utan undantag att allt fler kommer hit. Efter Bulgariens och Rumäniens inträde i EU ges dess romska minoritet möjlighet att resa fritt i EU och bedriva tiggeri.

Att den här gruppen behandlas vedervärdigt i sina respektive hemländer är allmänt känt, men att de förflyttar sig runt om i EU för att tigga hjälper dem tyvärr inte i längden. Rumänien och Bulgarien måste ta itu med problematiken att få dem i utbildning och arbete på hemmaplan och att ni alla med så stort hjärta inte heller hjälper dem genom att ”skänka en slant”. Ni får dem bara att tro att det fortfarande, år 2013, går att överleva på tiggeri.

Att dra runt i land efter land medför en stor misär där de slår läger. Sopor och avföring på privat eller kommunal mark kostar oss skattebetalare massor att rensa upp och slutligen avhysa med hjälp av polis och kronofogde. Risken ökar även för spridning av tbc och annat vi inte vill ha.

Så skänk era slantar på annat sätt som kan tänkas hjälpa de här romerna.

Morris