Skapa fungerande cykelinfrastruktur

svar till ”Vad är grejen cyklister”den 8 september.

Lisen frågar varför cyklister inte använder cykelbanorna och önskar svar. Jag ger det gärna.

Det är en bra fråga, fler borde ställa den. Kanske framförallt Stadsbyggnadsförvaltningen i Solna. Svaret är enkelt – cykelbanan har ofta avsevärt sämre standard när det gäller framkomlighet, säkerhet och underhåll. Cykelvägen väljs bort för att vanliga vägen erbjuder en bättre färd.

Lisen tar exemplet Kolonn­vägen. Det är ett bra exempel. Uppskattningsvis väljer mindre än hälften av cyklisterna den nyanlagda cykelvägen. Varför? Jo, det är ett regionalt cykelstråk, alltså det som ska vara det bästa av det bästa. Men utformningen är usel och håller inte standarden för regionala cykelstråk och är olämpligt för pendlingscykling.

Om det som Lisen antyder anses som ett problem att cyklister inte använder cykelbanan, hur kan vi då minska det? Det svaret är lika enkelt. Bygg adekvat och väl fungerande cykelinfrastruktur. Då kommer den också användas.

Mikael