Skapa naturreservat

Svar på insändaren ”Nytt förslag värnar mer om Råstasjön” den 10 september:

Vi i Vänsterpartiet är inte lika nöjda med det nya förslaget för Arenastaden som Anna C Nilsson (C). Förslaget innebär förvisso en minskad byggnation men det räcker inte för att skydda naturområdet menar vi.

Redan 2007 föreslog vi i en motion till kommunfullmäktige att inrätta naturreservat kring Råstasjön. I mars i år lade vi en ny motion där vi står fast vid vårt krav. Om man verkligen vill värna om sjön, som Anna Nilsson skriver, anser vi att man först och främst måste inrätta ett naturreservat kring den. Först därefter kan eventuell byggnation diskuteras. En mycket stor andel av de inkomna synpunkterna från medborgare under samrådet visar att de önskar detsamma.

Det byggs mycket i Solna i dag men det är nästan uteslutande bostadsrätter. Vänsterpartiet har ett utmärkt alternativ till Arena­staden och det är att bygga Karolina­staden som i stället skulle tillföra Solna 5 000 klimat­smarta hyresrätter med låga hyror. På det sättet förblir naturen kring sjön orörd och vi tillför billiga hyresrätter i en stad som knappt har några sådana kvar.

Så vill man verkligen värna om Råstasjön är det bara att rösta för vår motion om att inrätta naturreservat.

Thomas Magnusson, ­gruppledare för Vänsterpartiet i Solna