Skärgården ska vara tillgänglig för fler

Svar på insändaren ”Dubbla tungor om Stockholm skärgård” den 12 augusti:

Sällan har uttrycket att blanda ihop äpplen och päron passat så bra in som på signaturen Carl-Fredriks insändare. Kristdemokraterna vill göra skärgården tillgänglig för fler och utveckla den, så att fler får möjlighet att arbeta och leva i hela Stockholms län.

Att detta skulle ha hindrats av att Waxholmsbolaget flyttade från Blasieholmen till SL:s och trafikförvaltningens lokaler på Lindhagensgatan är nonsens.

Tvärtom använder vi resurser mer effektivt, vilket gynnar såväl skattebetalare som kollektivtrafikresenärer. Det ska också påpekas att Alliansen i landstinget redan ger ekonomiskt stöd för att etablera en fiskmarknad med lokalt fångad fisk. Insändarskribenten ger uttryck för den syn som Kristdemokraterna vill komma ifrån.

Stockholms skärgård ska inte vara ett museum för de privilegierade utan en integrerad del av Stockholms län. Vi var drivande i att sammanföra Waxholmsbolaget med SL. Nu vill vi gå vidare genom att införa SL-kortet på skärgårdsbåtarna, låta privata entreprenörer skapa nya boendealternativ och arbeta för fler resmål i skärgården. Så kan skärgården bli mer attraktiv och tillgänglig.

Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden,

Stockholms läns landsting