ANNONS

”Skärpning – det här är inte Tour de France!!

Insändaren tycker att det behövs mer trafikvett bland en del av Stockholms cyklister.
Insändaren tycker att det behövs mer trafikvett bland en del av Stockholms cyklister.
Vissa cyklister verkar tro att de är med i Tour de France, enligt insändarskribenten. Om det ska fungera bra att cykla i Stockholm så bör alla som vistas i trafiken bete sig vänligt, tycker den numera rädda cyklisten.
ANNONS

Varför används inte ringklockan av cyklister? Ska jag tvingas sluta cykla av rädsla för andra cyklisters brist på trafikvett? Det händer bara inte att omkörande cyklist pinglar! Hur kommer det sig? Jag är arg för att jag snart tvingas sluta cykla, fast jag vet att det är bra att cykla för kroppen och att med cykel-väskor kan jag handla behändigt, trots att jag inte har bil. Det är patetiskt med dessa män (för det handlar nästan undantagslöst om män), som har så tuffa hjälmar, så kallade- ”funktionskläder” och cyklar- för uppåt flera tiotusentals kronor, men inget trafikvett! Vad leker de? Att de är med i Tour de France- eller- Giro di´talia? Och varför cykla på gator när cykelbanan går parallellt-? Om trafiken ska flyta så måste vi alla trafikanter – gående-, cyklister och bilister- – bete oss vänligt och omdömesfullt i trafiken. Jag är inte ensam om att ha blivit omkörd av en annan cyklist-, som bara kommit farande, swisch och så syns bara ryggtavlan. Vi är många med samma erfarenheter.

Numera skrajsen cyklist