Skatten på pension är på tok för hög

Svar på insändaren ”Pensionärer får mer i plånboken” den 19 februari:

Karl Henriksson, du påstår att KD tar ännu ett steg för att utjämna skatteuttaget mellan lön för lönearbete och uppskjuten lön för pensionärer. Ditt påstående är fel.

Helt nya statistiska uppgifter visar att löntagarnas löneökningar mellan 2001 och 2015 beräknas uppgå till 54 procent, omräknat i kronor en ökning med 11 600 kronor/månad.

Pensionerna kommer under samma tidsperiod att öka med 20 procent. Det ger pensionären 2 000 kronor/månad. Gapet är uppenbart och alltför stort! Stora skattesänkningar för pensionärerna krävs om det ska bli någon utjämning.

Du pratar om att sänka skatten. Ja, senast var det en 50-lapp i månaden! Skatten i Stockholms kommun har i år sänkts med 15 öre per skattekrona. Dessa pengar skulle göra bättra nytta inom vård- och omsorg. Där pågår stora och smygande neddragningar av tid till det som skulle vara en god omvårdnad. Biståndsbedömarna har ständigt ett krav på sig att minska kostnaderna.

Detta förnekas av dem som bär ansvaret. Du påstår att Jobbskatteavdraget leder till att fler kommer i arbete. Den sanningen är omtvistad, diskutabel och oerhört kostsam.

För dessa resurser jobbskatte­avdraget kostar finns andra mer effektiva metoder att minska arbetslösheten. Jobbskatteavdraget har åren 2007 till 2010, kostat 239 miljarder i minskad skatteinkomst till staten.

Du skryter också över bostadstillägget. Du redogör inte för hela sanningen. BTP (bostadstillägg för pensionärer) har höjts. Men det är en för liten kompensation om man ska jämföra med de årliga hyreshöjningarna.

Gränsen för att få BTP ligger på maximalt 5 000 kronor/månad. Det innebär att hyra över 5 000 kronor/månad inte ger högre bostadstillägg.

Vad innebär valfrihet i hemtjänsten? Den form av valfrihet, som har införts, har mer karaktären av ”mer av detsamma”. En verklig valfrihet som jag förespråkar är valfrihet till innehållet av tjänsten och inte bara vem som ska utföra den.

Gunnel Skårstedt

pensionär, medlem i Handels