Skattepengar slösas bort

En skattehöjning till trots är det ytterst lite av stadens satsningar som kommer Älvsjö till del.

De pengar som finns i ­Älvsjös budgetpåse slösas nu bort på onödiga projekt i stället för att stärka kärnverksamheten.

Förskolan måste spara för att få sin budget att gå ihop. Det står tydligt i den senaste ekonomirapporten från stadsdelen att den ökning av pengar som förskolorna fått inte ens täcker ökade lönekostnader.

Samtidigt väljer den rödgröna majoriteten att anställa en demokratiutvecklare som ska sitta på förvaltningskontoret och klura på hur Älvsjöborna ska bli mer intresserade av lokal demokrati.

Och trots att ingen har efterfrågat det, och inget vet behovet, ska en kommunalt driven hemtjänst öppnas upp. Prislappen för detta är okänd och verkar för de rödgröna ointressant – men helt klart är att det kommer påverka årets ekonomi med stora belopp.

Vad vill Älvsjöborna? Jag är övertygad om att de allra flesta prioriterar satsningar på kärnområdena. Låt Älvsjöborna märka ökad kvalitet, i synnerhet sedan ni höjt skatten för oss!

Johan Nilsson (M),

vice ordförande i Älvsjö ­stadsdelsnämnd