Skogen skövlas längs vägarna

Är det välbetänkt att bit för bit amputera våra lungor? För det är ju det som sker då vi skövlar skog, den skog som är livsnödvändig för oss människor i och med att den rensar bort de föroreningar som vi släpper ut och ger oss syre.

Det är förkastligt att till exempel meja ner skogen utefter motor­vägen, som tyvärr gjorts på flera platser i kommunen. Jag vill uppmana de ansvariga i kommunen att se till att det planteras nytt på dessa ställen bland annat. På den tomma leriga mittremsan i Viksjöleden – från rondellen vid brandstationen fram till bron över järnvägen – kunde det planteras en granhäck eller energiskog till exempel. Där är en livlig trafik. Bullret skulle dämpas och luften renas.

Sist men inte minst – vet ni om att de styrande i kommunen planerar att skövla skog ovan Kallhälls villastad? Där vill de bygga industrier, bostäder, vägar. Konsekvens: den nuvarande friden på bland annat Järvafältets del ovan Översjön går förlorad.

Unni Hedblom