Skogsängsvägen ska bli trafiksäkrare

Svar på insändaren ”Farliga Skogsängsvägen” den 27 januari. Tyresö kommun håller just nu på att projektera för att bygga om trottoaren som finns längs Skogsängsvägen till en bredare och trafiksäkrare gång- och cykelväg. Vi har för avsikt att anlägga den längs sträckan Gudöbroleden-Lindalsvägen under hösten 2015. Vår ambition är att fortsätta med nästa etapp 2016.

Med en gång- och cykelväg blir körbanorna för bilar smalare vilket även leder till lägre hastigheter och därmed högre trafiksäkerhet.

Kommunen har kontinuerlig dialog med polisen om var övervakning behövs. Skogsängsvägen är en av de vägar som vi ofta ber om ökad övervakning på.

Göran Norlin

miljö- och trafikchef

Tyresö kommun