ANNONS

”Ska skogsvården förstöra naturen?”

stockar på hög.
Skogsdungen är nu bara sly, skriver insändarskribenten. Bilden har inget med den aktuella
insändarskribenten ställer sig frågande till kommunens skogsvård.
ANNONS

Ni som undrar vad resultatet blir av kommunens ”skogsvård” kan göra ett besök i den tidigare idylliska lilla skogsdungen vid korsningen Skälby­vägen och Byleden. Det har nu gått över ett år sedan den drabbades av motor­sågarna och är nu helt igenvuxen av ogenomtränglig meterhög sly.

Byfånen