Skolan är prioriterad

Svar på insändare den 26 november med rubriken ”Politiker: Prioritera Haninges skolor”:

Jag håller verkligen med om att skolan ska vara prioriterad och det är den också i Haninge. Grund- och förskolenämnden ger 66,8 miljoner kronor extra till grundskolorna och förskolorna nästa år. Elevpengen har aldrig varit så hög som till 2014.

En sådan här satsning har aldrig någonsin gjorts på eleverna i Haninge. Det kommer märkas i förskolan där vi kan prioritera att anställa fler högskoleutbildade pedagoger och i grundskolan anställa fler bra behöriga lärare. I år har vi höjt lärarlönerna med 3,1 procent samtidigt som deras arbetssituation ses över för att kunna ge dem rätt förutsättningar. Det vi inte får glömma bort är att det aldrig i Haninges historia gått ut lika många elever med minst godkänt i alla ämnen i ÅK9.

De tre senaste åren har betygsutvecklingen gått uppåt och det har det aldrig varit så höga avgångsbetyg i Haninge. Vi är inte nöjda än och det krävs ett fortsatt hårt jobb för att fortsätta förbättra för Haninges elever.

Alla duktiga människor i vår organisation behövs och är viktiga utifrån sin roll i vårt gemensamma uppdrag. Tillsammans kan och ska vi nå toppen, Haninge ska ha Sveriges bästa skolor – vi ger oss inte förrän det blir så.

Alexandra Anstrell (M)

Ordförande grund och förskolenämnden