Skolan är viktigare än politiskt käbbel

I samband med Europavalet så genomfördes en folkomröstning om skolorna. En stor majoritet sa ja till att göra en översyn av organisationen.

Tyvärr är oppositionens politiker mer intresserade av sin egen agenda än av att få till en skola som fungerar. Det oroar mig som har barn i Viks skola där personalen gör ett fantastiskt arbete och undervisningen är bra.

Jag kommer att arbeta för att folkomröstningen respekteras. Den nya organisationen ska ses över tillsammans med skolans personal och där det inte blev bra ska det rättas till.

Vi ska inte använda skolan som ett politiskt slagträ utan se till elevernas och personalens bästa. Målsättningen att Värmdö ska ha länets bästa skolor ligger fast!

Låt inte skolan bli ett ideologiskt slagfält där eleverna blir de verkliga offren, utan rösta på någon som vill jobba för barnens och lärarnas bästa.

Fredrik Zetterberg (M)

kandidat till kommunfullmäktige