Skolan drabbas inte av sjukhusrenovering

SVar på insändaren ”Pengar bortkastade på Handens sjukhus” den 17 juni:

Om det var som signaturen ”Förbannad mamma” skriver i sin insändare, skulle också vi vara förbannade.

Så här: Handens sjukhus kommer att finnas kvar i nuvarande byggnad i flera år till, så det var klokt att rusta upp. Under tiden söker vi tillsammans med landstinget moderna lösningar som svarar mot dagens och framtidens behov av sjukvård.

Pengarna för sjukhusets upprustning kom från landstinget, en helt annan plånbok än den som betalar skolverksamheten. Det är viktigt att veta, så att inte äpplen och päron blandas.

Och Haninges plånbok är inte så ansträngd, vi har ordning och reda på ekonomin. Därför har vi råd att satsa på eleverna, lärarna och skolorna, utan skattehöjning.

Vi vill glädja ”Förbannad mamma” med att vi gör allt hon efterfrågar på skolorna.

Under 2014 och 2015 ökar vi resurserna med drygt 153 miljoner kronor till cirka 1,5 miljard för grundskola och förskola. Barn med särskilda behov får ytterligare 7,5 miljoner.

Vi har de senaste åren anställt drygt 150 nya lärare per år. En del av pengarna är öronmärkta för kompetensutveckling och lönehöjning för lärarkåren.

Haninges skolor ska bli Sveriges bästa, så självklart satsar vi.

Martina Mossberg (M)

kommunstyrelsens ordförande Alexandra Anstrell (M)

ordförande i grund- och förskolenämnden