Skolan måste stärkas

Det sägs att det finns tre tunga skäl att bli lärare i svenska skolan; juni, juli och augusti.

Tyvärr har skolan under de senaste åren i Stockholm dragits med sjunkande resultat och färre som uppnår behörighet till gymnasiet. De senaste åren har något förlorats – den sammanhållande tanken. Skolan som en av de viktigaste byggklossarna i samhället. Här ligger det stora problemet som gör att många andra samhällsproblem blir svårare att komma åt.

Den utvecklingen måste brytas. Därför är det ett bra tecken att Socialdemokraterna i Stockholm i sin budget satsar pengar på de elever med störst behov och på insatser för att stärka lärarrollen.

Dessutom har Socialdemokraterna studerat framgångsrika skol­system i världen där rektorer ägnar 80 procent av sin tid åt att göra lektioner bättre. I svenska skolor får en lärare nästan aldrig besök av skolledare i klassrummet. Inom vilken annan bransch hade en sådan brist på feedback accepterats från en chef?

Därför måste också rektorerna ges möjlighet att utöva sin roll som pedagogiska ledare.

Anders Österberg, ordförande i Akalla S-förening

Emma Lindqvist, ledamot i Utbildningsnämnden