Skolan stoppar blogg men inte mobbningen

”När dottern på sin blogg i allmänna ordalag beklagade sig över skolan blev det dock fart på lärarna.”
”När dottern på sin blogg i allmänna ordalag beklagade sig över skolan blev det dock fart på lärarna.”

Skolstarten kan kännas tung för de flesta efter ett långt härligt sommarlov, men man får å andra sidan träffa sina kamrater igen. Men för många är det inte bara kamrater utan framför allt mobbarna och bråkstakarna som man tvingas umgås med igen.

Dottern avslutade i våras grundskolan efter att ha gått i flera skolor i Botkyrka. Mönstret är detsamma i alla och även i andra kommuner – 10 procent av eleverna ägnar sig mest åt att förstöra för de andra 90 procenten. De skyldiga är nästan alltid pojkar och det rör sig om mobbning, stölder, vandalisering och förstörande av lektionerna.

Det som jag och många andra föräldrar reagerar på är att trots Jan Björklunds tal om ordning och reda i skolan så står lärare och rektorer handfallna inför de 10 procentens agerande.

På nationell nivå tror jag åter­införande av OBS-klasser är enda möjligheten, både för att bättre ta hand om dem som stör och för att ge de övriga 90 procent den arbetsro de behöver.

Tyvärr är det värre i Botkyrka än i många andra kommuner. Lärare och inte minst rektorer gör allt för att sopa problemen under mattan i stället för att ta itu med dem.

En lärare som försökte hjälpa dottern och ville ha lite ordning och reda blev kallad till skolförvaltningen och fick veta att hon var illojal.

Flera rektorer har sagt till mig att de inte har några verktyg för att ta itu med problemen, men jag misstänker att de inte vill eller får använda dem som finns för skolförvaltningen och den politiska ledningen.

Men när dottern på sin blogg i allmänna ordalag beklagade sig över skolan och att lärarna inte brytt sig om att hennes skåp blivit uppbrutet blev det dock fart på lärarna. Hon blev kallad till flera samtal som ledde till att hon i panik raderade bloggen som hon lagt mycket jobb på och som mest handlade om hennes fritidsintressen.

En praktisk lektion i samhällskunskap om hur det är att leva i en DDR-inspirerad kommun. Numera använder hon bara Face­book där det går att styra vem som får läsa vad.

Besviken pappa

Lärare och inte minst rektorer gör allt för att sopa problemen under mattan i stället för att ta itu med dem.