Skolans kameror kränker elever

På Mörbyskolans hemsida står det tydligt att de är emot kränkande behandling. Bland annat har de tillsatt ett vuxenteam och ett antal elevstödjare som ska motverka kränkande behandling. Mörbyskolan vill också värna om elevers inflytande och integritet enligt skolledningen.

Här börjar dock dubbelmoralen; ett tiotal dolda övervaknings­kameror finns uppsatta i byggnaden i syfte att motverka just kränkande behandling. Elever på skolan vittnar ofta om att de känner sig just kränkta av övervakningskamerorna och hindrade att göra det de vill. I elevrådet har förslaget om en nedmontering av övervakningskamerorna tagits upp, och en överväldigande majoritet var för. Detta förslag har dock inte gått igenom och skolan har för avsikt att fortsätta kränka elever genom smygfilming. Därför vädjar jag till skolan att sluta ljuga och radera all information om att skolan skulle vara emot kränkande behandling.

Pontus Almquist, elevråds­representant på Mörbyskolan