Skolans p-plats gapar numera tom

Vidare om parkeringseländet i Blackeberg. Jag arbetar sedan sexton år på Blackebergsskolan. Tills för två tre år sedan ansågs parkeringsplatsen vara vår, skolans, i alla fall i hänseendet att den inte var avgiftsbelagd.

Sedan avgift infördes har parkeringen som regel gapat tom, någon gång med en eller två bilar. Alla som jobbar på skolan ställer sig på gatorna runt omkring och de boende gör likadant, då de inte heller har råd med parkeringsavgiften – runt sjuhundra i månaden om man står där varje dag. Olycklig utveckling, då både skolan och området växer och det blir allt trängre på gatorna.

Då parkeringsintäkterna måste vara i princip obefintliga, är en nitisk bötfällning enda sättet att få in några pengar, vilket jag på grund av stress och glömska har fått erfara. Inte alltid lika bråttom med sandning och plogning som med lappandet, dock…

Jag har ställt frågor till Stockholm parkering inför denna skrift. 1. Har ni uppnått önskad effekt med avgiftsbeläggningen?

2. Jag har inte sett någon annan parkeringsplats där man är hänvisad till endast ett enda betalningssätt – en telefontjänst, där man måste vara registrerad, vilket gör det omöjligt att spontanparkera. Var det ert syfte att finansiera parkeringsplatsen med böter genom att organisera ett krångligt betalningssystem utan valfrihet?

Stockholm Parkering har valt att inte svara alls.

Lennart Anér, Bromma