Skolor och polis måste samarbeta

Kristdemokraterna i Solna är fast beslutna att minska ungdomsbrottsligheten. Vår stad har den tredje högsta ungdomsbrottsligheten i länet och det är oacceptabelt.

Vi har tidigare skrivit om Polisens siffror för perioden 2009–2013 som visar på mer än 100 ärenden per 1 000 unga i åldern 15–20 år. Det är särskilt oroväckande att vi tycks se en ökning av narkotikabrott bland våra ungdomar.

Kristdemokraterna är övertygade om att föräldraansvar, mer tid för föräldrar med barnen och trygga uppväxtvillkor är den bästa tänkbara brottsförebyggande åtgärden.

Det krävs dock mer än en kristdemokratisk familjepolitik för att minska ungdomsbrottsligheten. Vi har nu pekat ut flera förslag till brottsförebyggande åtgärder i vårt kommunpolitiska program.

Vi tror bland annat att det är viktigt att polisen tidigt får möjlighet att bygga upp förtroende hos Solnas barn och ungdomar. Kristdemokraterna vill därför prioritera samarbetet med Solnas skolors kontaktpoliser. I dag finns kontaktpoliser till alla skolor i Solna och närpolischefen deltar regelbundet i samverkansmöten med aktörer från skolan.

Kristdemokraterna i Solna arbetar för att den här typen av samarbete mellan polis och skola ska intensifieras mot bakgrund av den höga ungdomsbrottsligheten och vårt arbete för att förebygga brott kommer att fortsätta efter valet till kommunfullmäktige om vi får väljarnas förtroende.

Samuel Klippfalk (KD)

kommunalråd