Skolpengen ska höjas

Svar på insändaren ”Ingen satsning i skolan” den 8 januari:

Nästa år får Sundbybergs skolor 30 miljoner extra. Bland annat för att klara av att staden växer, det är helt sant. Men nästa år lägger vi också mer pengar på varje elevs undervisning, alltså på lärare och läromedel. Vi har nämligen beslutat att höja skolpengen för utbildningsdelen. Det gör vi för att se till att fler elever klarar målen och för att höja kvaliteten, och vi är glada över att kunna göra den satsningen!

Jonas Nygren (S)

kommunstyrelsens ordförande