Skolval ger elever större möjligheter

Svar På insändaren ”FP är medskyldig till segregationen” den 1 oktober:

Bengt Sundell angriper valfriheten inom skolan.

Det fria skolvalet har gett fler elever möjligheten att trotsa bostadssegregationen.

I en storstad som Stockholm, där boendesegregation råder på vissa håll, skulle en återgång till närhetsprincipen var förödande för arbetet med att minska segregationen. I själva verket ser vi hur elever från ytterstadsområden, ofta med utländsk bakgrund, i allt större utsträckning söker sig till skolor i innerstaden, skolor som de enligt den tidigare gällande närhetsprincipen inte skulle ha möjlighet att gå i.

I vissa socioekonomiskt utsatta områden har nästan var tredje elev sökt sig till en skola i innerstaden, vilket var helt otänkbart innan det fria skolvalet infördes.

Parallellt med det fria skolvalet fortsätter Stockholms stads arbete med att erbjuda alla elever en bra skolgång. Staden satsar extra stora resurser på skolor med större utmaningar, bland annat via det socioekonomiska stödet och vid rekrytering av förstelärare.

Det finns ingen motsättning mellan elevernas valfrihet och en likvärdig skola, och inga belägg för att det fria skolvalet skulle minska likvärdigheten.

Att ta ifrån elever friheten att själva välja skola bidrar varken till mindre segregation eller till en mer likvärdig skola.

Abit Dundar (FP)

Hägersten-Liljeholmen