Sköt om de parker vi har först

Svar på insändaren ”Rusta upp Spåvagnsparken” den 24 februari:

Visst kunde det vara bra att rusta upp Spårvagnsparken i Mälarhöjden. Men dessförinnan borde man sköta den park som anlades för några år sedan utanför Coop. Där finns två planteringar som inte har rensats sedan de anlades. Tistlar och maskrosor växer bra. Jag har skrivit till stadsdelsförvaltningen ett par gånger och man säger att man har sagt till entreprenören men inget händer. Någon får betalt för att sköta denna park men gör inget.

Jag tycker att detta är ett stort slöseri med skattepengar. Det vore bättre att lägga igen dessa planteringar när man inte sköter dem alls. Jag förstår att entreprenören är nöjd som får betalt utan att göra något. Det skulle vara bra om politikerna såg till att kontrollera vad som utförs av de upphandlade entreprenörerna. Rusta gärna upp Spårvagnsparken men se förs till att den redan anlagda parken sköts.

Mälarhöjdsbo