MUF: ”Dags att skrota
 kommunala
 sommarjobben”

John Granqvist, MUF-ordförande i Täby 2019, har drivit på för förslaget att skrota public service.
John Granqvist, ordförande MUF Täby, tycker att de kommunala sommarjobben inte har tillräckligt god effekt.
Moderata ungdomsförbundet (MUF) i Stockholm tycker att de kommunala sommarjobben bör skrotas. Titta istället på privata företag som alltid har ett behov av sommarvikarie.

För de flesta unga är ett sommarjobb det första steget man tar in på arbetsmarknaden. Det är en lärorik erfarenhet och en värdefull merit när man senare ska ta sig vidare in i arbetslivet. Att som ungdom ha möjligheten till en sådan här möjlighet är något som bör säkerställas.

I dag lägger Täby kommun 600 000 kronor på 50 kommunala sommarjobb för unga. Jobben utförs i den egna verksamheten, då ungdomarna ofta saknar den kompetens som krävs för att utföra de mer kvalificerade uppgifterna har jobben en tendens att bli till tveksamma projekt där ungdomar utför uppgifter som egentligen går utanför kommunens kärnverksamhet. Ofta ställs kraven lågt och ingen riktig uppföljning sker.

De här bristerna slår tillbaka mot ungdomarna som inte får den erfarenhet och den merit som de annars skulle ha fått. En arbetsgivare kommer inte att se det kommunala sommarjobbet som det intyg på ungdomens arbetsvana som det skulle kunna vara.

Av dessa skäl tycker Moderata ungdomsförbundet (MUF) i Stockholm att man i stället bör titta på privata alternativ som alltid har ett behov av sommarvikarier. Ett sommarjobb på ett företag skulle medföra riktigt ansvar och erfarenhet av uppgifter som efterfrågas på arbetsmarknaden.

För att det här ska vara möjligt så måste unga få en bättre chans till sitt första jobb. För att trösklarna ska sänkas behöver vi sänka arbetsgivaravgiften för unga och sänka skatterna vilket MUF kommer att pressa moderpartiet att göra.

John Granqvist, ordförande MUF Täby