Skrotbilarna blir bara fler och fler

Skrotbilarna förfular återigen vår vackra kommun, och ansvariga tjänstemän förefaller inte besitta tillräckligt kraftfulla metoder för att få skrotbilarna bortforslade inom skälig tid.

Trots att bilarna i allra flesta fall är totaldemolerade, kanske stulna och obrukbara ägnar sig kommunen åt tidsödande korrespondens med en eventuell ägare för att inte riskera att bli stämda av bilägaren.

Nu är det dags att ansvariga politiker sätter ner foten och ger tjänstemännen det mandat som krävs för att omgående kunna avlägsna skrotbilar som utgör en förfulning och fara för allmänheten. Mer än några dygn ska det inte behöva ta innan en skrotbil tas bort.

När detta skrivs, januari 2014, finns det flera skrotbilar i Järfälla som redan stått väl synliga i över en månad utan att någon som helst reaktion från kommunen har skett.

Om kommunen inte själva tar tag i detta kanske det är dags för ett medborgargarde som på egen hand släpar bort bilarna och placerar dom där dom hör hemma – bakom lås och bom på uppställningsplatsen i Lunda industriområde.

Fredrik Grufman, företagare