Skrotcyklarna blir bara fler vid Karlbergs station

De som vill parkera sin cykel vid Karlbergs station gör bäst i att komma tidigt, men inte ens det försäkrar en om att finna plats.

Jag som i regel börjar lite senare måste ofta gå runt i flera minuter, vrida och vränga, för att efter mycket möda till slut finna en plats där jag kan parkera och låsa min cykel. Flera av de cyklar som står parkerade där är minst sagt ej trafiksdugliga. Andra mer dugliga cyklar lämnas att stå där dag in och dag ut, till synes oanvända, tills de blir till högar av rost utan framhjul och med snett bakhjul.

Eftersom detta elände nu börjar gå mig på nerverna förordar jag en regelbunden utrensning av cykelåbäken parkerade vid Karlbergs station. Hoppas nu att någon politiker kan ta upp mitt spår, för detta kan nog sannerligen bli en lokal valfråga.

C. M. Kakeeto