Skutuddens utbyggnad gynnar naturreservatet

Skutuddens varv med rötter i 30-talet ligger i ett naturreservat.
Skutuddens varv med rötter i 30-talet ligger i ett naturreservat.

Lokaltidningen Mitt i skriver i en artikel den 27 augusti att varvsverksamheten i Skutviken i Skogsö naturreservat ska byggas ut. Utbyggnaden är i enlighet med naturreservatets föreskrifter. Det handlar om en utveckling av varvsverksamheten inom befintligt markområde, utan utvidgning i reservatsområdet. Det handlar om att förse verksamheten med vatten och avlopp (och stänga ner den anläggning som i dag släpper ut sitt avfall i mark och vatten).

Det handlar om att öka tillgängligheten till naturreservatet och att möjliggöra för flera Nackabor att få en båtplats. Men framförallt handlar det om att Nacka kommun investerar 11 miljoner i direkta saneringskostnader för området där den tidigare varvsverksamheten huserat sedan 30-talet. Det är dags att betala av på den miljöskuld som ligger i mark och vattenområde.

Ändå rasar motståndet från grannar och miljöorganisationer. Det är inte logiskt. Kringboende är naturligtvis oroliga för ökad trafik. Men hur stor utvidgningen av varvsverksamheten blir är ännu inte bestämt, inga beslut finns om antalet båtplatser, än mindre kan man veta hur stor trafikökningen blir. Om den överhuvudtaget kommer att märkas. Antalet båtplatser med mera regleras i det kommande tomträttsavtalet. Man är orolig för att det ska muddras i viken. Naturreservatet riskerar att ruineras menar Jan Åhman för Nacka Miljövårdsråd, trots att företaget WSP utrett frågan och pekar på att området är gravt förorenat av den tidigare varvsverksamheten och behöver saneras. WSP pekar också på att botten har ringa betydelse för fiskars reproduktion eller liknande.

Jag kan förstå oron för en eventuell ökad trafik från de som bor i området, men har svårt att förstå hur man kan undgå att se den positiva inverkan projektet kommer att ha för närmiljö och för Skogsö naturreservat.

Peter Zethraeus (M)

ordförande

Nacka naturreservatsnämnd