ANNONS

Skydda Kymlinge från fortsatt utbyggnad

ANNONS

Handelskammaren i Stockholms län kom nyligen med en rapport, där man konstaterade att bara hälften av ytan i Stockholm och grannkommunerna är bebyggd. Vidare finns det 35 lagar som stoppar bostadsbyggandet. Man förespråkar bland annat att flera naturreservat avskaffas och att fler bostäder byggs.

I Sundbyberg beräknas antalet invånare öka med 62 procent fram till år 2022. Det är främst Stora Ursvik som bebyggs, en stadsdel där 10 000 personer beräknas bo när området är fullt utbyggt. När vi för några år sedan beslutade att bygga denna stadsdel, var det ett krav från oss Kristdemokrater att vi samtidigt skulle skydda norra Kymlinge från bebyggelse. Motionsområdet i Ursvik och Kymlinge är underbara rekreationsområden för sundbybergarna. Området besöks dessutom av tusentals medborgare från våra grannkommuner varje år. Det är kanske Storstockholms mest besökta motionsområde.

En människa behöver inte bara ett visst antal kvadratmeteryta att bo på, utan behöver också parker och rekreationsområden. Därför kan Kymlinge inte komma i fråga för utbyggnad. Vi vill i stället att Norra Kymlinge ska infogas i det befintliga naturreservatet. Sundbyberg har redan tagit och tar redan sitt ansvar för byggandet i Storstockholm.

Kristdemokraterna i Sundbyberg vill skydda Kymlinge för dig och oss alla.

Bengt Sjöholm (KD), ­gruppledare Sundbyberg

Sundbybergsborna har ett fint rekreationsområde i närheten. Kristdemokraterna vill göra norra Kymlinge till naturreservat.arkivbild

En människa behöver inte bara ett visst antal kvadratmeteryta att bo på, utan behöver också ­parker och rekreationsområden.

ANNONS