Skydda natursköna Nyfors från villabygge

Det är för mig obegripligt att kommunen kan ha definierat området kring Nyforsvägen som en plats där det går att bygga radhus/villor.

Området är litet och ligger som en kil mellan de två stora naturskyddsområdena i Tyresö. På tomterna kring sommarstugorna tillåts i dag stora skogsträd, mossa, blåbärsris, våta diken, nedfallna löv, och det finns gott om plats för insekter, fåglar och smådjur.

Miljön liknar naturen i Alby och Tyresta. Om det ska byggas radhus eller villor, så ändras miljön. Kalhygge behövs på byggplatsen. Bredare tillfartsvägar för lastbilar och sophämtning, parkeringsplatser, garage, altaner. Växtligheten kring radhus och villor avviker markant från naturen som skyddas i områdena Alby och Tyresta. Villa- och radhusområden i kommunen karaktäriseras av välklippta gräsmattor, häckar, låga prydnadsträd, stenlagda gångar.

Sommarstugorna kring Nyfors har funnits där länge, och när det området planerades, så fanns kanske inte kunskap om att kommunen i framtiden kunde ha behov av naturskyddade områden.

Det som vi nu vet om framtiden, det är att kommunen kommer att ha ännu större behov av naturskyddade områden, och att de områdena behöver hänga ihop.

Två frågor behöver utredas, och under tiden bör inte några byggprojekt startas i området kring Nyforsvägen:

1. Vad skulle det kosta att låta bli att exploatera området kring Nyforsvägen? Om det är miljökrav på bättre avloppshantering, kan de kraven lösas, utan att naturmiljön förstörs?

2. Hur kan man på längre sikt skydda området kring Nyfors, bibehålla sommarstugorna och deras karaktär av naturtomter, underhålla bron över forsen, men låta bli att bygga permanentbostäder?

Ulla Luin

Skribenten vill skydda naturen kring sommarstugorna på Nyforsvägen.

arkivbild: anna wilson

Det som vi nu vet om framtiden, det är att kommunen kommer att ha ännu större behov av naturskyddade områden