Skylt vid Vita Huset gör ingen nytta alls

Angående notisen ”Barnen får säkrare skolväg vid Danvikstull”den 12 november:

Jag häpnar. Att åtgärden skulle bli en varningsskylt tillsammans med hastighetssänkande målade ränder var ingen överraskning, men att de sätts upp cirka 1,5 meter innan korsningen gör åtgärden totalt verkningslös.

Trafikplaneraren har antingen missförstått förutsättningarna eller så har åtgärden verkställts felaktigt, för om problemet är att cyklisterna håller hög fart och är omedvetna om att barn korsar cykelbanan så måste man informera i tid så att cyklisterna hinner sänka farten! Man kan definitivt ifrågasätta lämpligheten i att cykla 35 kilometer i timmen på platsen, men faktum är att det görs och att man i den hastigheten har betydligt längre stoppsträcka än en meter. Alltså måste åtgärden anpassas efter de förutsättningarna.

Gör om, gör rätt. Besök platsen, förstå problemet. Sätt skylten och ränderna 20 meter tidigare så kanske de gör nytta.

Åtgärden i nuvarande form är verkningslös och därmed kvarstår problemet!

Jonas