Nej, skyltar skulle inte hjälpa vid Årstaviken

Årstaviken är ett populärt stråk.
Årstaviken är ett populärt stråk.
Spelar ingen roll att sätta upp nya skyltar, menar skribenten.

Tyvärr hjälper inga skyltar när utrymmet är så begränsat som runt Årstaviken. Vägen är för smal för att rymma alla fordon, cyklister, elcyklar, elmopppar och elscootrar.

Fordon framförs i höga hastigheter och vi som vill promenera i lugn och ro har det svårt!

Hundar går inte på led, de vill nosa och röra sig naturligt. Självklart måste det finnas plats även för dem. Barn som cyklar och leker måste också få plats.

Det bästa vore att hänvisa fordonen till befintliga cykelbanor, som det finns gott om och låta oss som vill promenera få göra så i lugn och ro.

Hundägare