SL bättre med Alliansen

Svar på ”Vi i S vill se en annan väg för SL” den 5 augusti:

Alliansen gör den största satsningen på 40 år genom att tunnelbanan byggs ut med nio nya stationer. Till skillnad från när Socialdemokraterna senast styrde inte en enda meter spår byggdes har det med Alliansen byggts mer än 16 000 meter.

Med ordning och reda i ekonomin har vi kunnat satsa på bättre kollektivtrafik. Ett stort hot mot fortsatta satsningar är (S) enhetstaxa som minskar SL:s intäkter med 500 miljoner kronor. Socialdemokraterna måste därför svara på om det är höjda biljettpriser, färre bussar, glesare pendeltågstrafik eller om nattrafiken på tunnelbanan ska bort?

I (S) budget för 2014 skär man ner på investeringarna med 700 miljoner kronor jämfört med Alliansen. Inte heller på riksnivå i sin skuggbudget avsätts några pengar för utbyggd tunnelbana. Hur kan (S) med mindre pengar leverera bättre kollektivtrafik?

Moderaterna och Alliansen går till val på fortsatt ordning och reda i ekonomin som möjliggör fortsatta satsningar på kollektivtrafiken. Vi måste få mer kollektivtrafik, inte mindre genom att åter experimentera med taxan.

Christer G Wennerholm (M), Trafiklandstingsråd